Gezond en veilig werken: uw arbobeleid op orde


Foto bij Gezond en veilig werken: uw arbobeleid op orde

Zoals u van ons gewend bent delen wij graag kennis, zo ook op het gebied van het arbobeleid en de arbeidsomstandigheden. Het is belangrijk dat u en uw werknemers gezond en veilig werken. Zelfinspectie ‘Gezond en veilig werken’ helpt u om te controleren of u de risico’s kent, de juiste maatregelen neemt en of uw arbobeleid op orde is. Door middel van deze site wordt het u mogelijk gemaakt om door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie te kijken.

In totaal zijn er zes stappen die doorlopen moeten worden:

  1. RI&E en PVA
  2. Veilig en gezond gedrag
  3. Werkomgeving
  4. Contact bedrijfsarts/arbodienst
  5. Preventiemedewerker
  6. Bedrijfshulpverlening

Na afloop verschijnt een handige actiepuntenlijst met eventuele verbeterpunten. 

Bekijk het nieuwsoverzicht