Akkoord: Betaald ouderschapsverlof per aug 22


Foto bij Akkoord: Betaald ouderschapsverlof per aug 22

Op dinsdag 12 oktober jl. heeft de Eerste Kamer mogen stemmen over het wetsvoorstel dat regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. En, de Eerste Kamer heeft ingestemd.

Deze instemming is een belangrijke stap vooruit, voor moeders, hun partner en het kind, zo laat Rijksoverheid weten. Door betaald ouderschapsverlof als wettelijk recht in te voeren wordt – zo geeft Rijksoverheid aan - een fundamentele stap voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen gezet, maar ook voor een beter evenwicht tussen werk en privé. De invoering van het betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders immers meer mogelijkheden voor de verdeling van werk en zorgtaken.


De Eerste Kamer liet zich aanvullend ook uit over de hoogte van het door te betalen loon. De Eerste Kamer keurde namelijk een motie goed om niet de helft, maar 70 procent van het salaris door te betalen in die negen weken. In het debat daarover op 12 oktober jl. in de Eerste Kamer zei Koolmees dat het demissionaire kabinet daar niet zomaar zelf over kan beslissen. Er moet namelijk "brede overeenstemming" zijn over de manier waarop die hogere kosten zullen gefinancierd worden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is het "een politiek signaal naar de formatie en aan een nieuw kabinet om zich hierover te buigen".

Op dit moment kennen we in Nederland al 26 weken ouderschapsverlof per ouder in de eerste 8 levensjaren van het kind. Met dit voorstel worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor 9 van deze weken gedeeltelijk doorbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. De wet betaald ouderschapsverlof zal op 2 augustus 2022 inwerking treden.

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het nieuwsoverzicht