STAP-budget -> subsidie voor scholing en ontwikkeling


Foto bij STAP-budget -> subsidie voor scholing en ontwikkeling

Het kabinet wil volwassenen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt de mogelijkheden bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen van hun loopbaan. Met ingang van 1 maart 2022 is het 'loket' voor het STAP-budget geopend en kan de volwassene jaarlijks aanspraak maken op een maximaal budget van EUR 1000,- voor kwalitatieve en arbeidsmarktgerichte scholing. 

In 2022 is er EUR 160 miljoen beschikbaar voor STAP-subsidies. Blijkens de informatie van het minsiterie loopt het beschikbare budget de komende jaren op tot EUR 200 miljoen per jaar. In 2022 zijn er 5 tijdvakken (om de 2 maanden) waarop mensen een aanvraag kunnen indienen voor STAP-budget. Vanaf volgend jaar gaat het om 6 tijdvakken per jaar. Deelnemers kunnen 1 keer per jaar aanspraak maken op maximaal EUR1.000. 

Het minsiterie SZW heeft online nadere informatie beschikbaar gesteld over het STAP-budget, hierop kun je onder meer vinden:

Financiële ondersteuning is van groot belang, maar om mensen in staat te stellen om met scholing en ontwikkeling aan de slag te gaan is meer nodig. Daarom worden ook gratis ontwikkeladviezen aangeboden om praktisch geschoolden te ondersteunen bij hun ontwikkeldoel. Deze worden in het 2e kwartaal van 2022 opengesteld. Daarnaast werkt SZW via de SLIM-regeling aan het stimuleren van scholing en ontwikkeling binnen mkb-ondernemingen.

UIteraard houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en mogelijkheden.

Bekijk het nieuwsoverzicht