Min SZW: zorgverdeling kindje


Foto bij Min SZW: zorgverdeling kindje

Het hoeft geen betoog of uitgebreide toelichting dat het krijgen van een kindje een impact zal hebben op je werkende leven. Een nieuwe verantwoordelijkeid krijg je er bij; immers vanaf de geboorte word je verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van je kindje. Maar het is ook belangrijk om te blijven werken.

Maar hoe dit te organiseren? Wat komt er allemaal op je af en welke rechten/plichten, maar ook verantwoordelijkheden komen daar dan bij kijken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op haar website Hoe werkt Nederland een apart onderdeel ingericht dat gaat over de zorgverdeling bij het krijgen van een kind(je). Je kunt hier onder meer informatie vinden over ouderschapsverlof, het aanvragen van aanvullend geboorteverlof en een checklist met wat je moet regelen als er een kindje komt.

Bekijk het nieuwsoverzicht