Gezonde werkvloer ≠ alcohol en drugs


Foto bij Gezonde werkvloer ≠ alcohol en drugs

Een gezonde en veilige werkvloer: voor zowel de werkgever als de werknemer van belang en een (tot op zekere hoogte) gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Nu adviseren en attenderen wij uiteraard daar waar het ziet op het arbeidsrechtelijk kader, maar proberen we ook zoveel waar mogelijk het voor u samen praktisch toepasbaar te maken en waar mogelijk kennis te delen.

Zo ook over dit onderwerp en brengen wij graag onder de aandacht: Herken Alcoholproblematiek  
Op de website van Samenwerkingsverband Vroegsignalering alcoholproblematiek (opgericht in 2019) vindt u een grote hoeveelheid aan informatie over Alcohol en werk, speciaal voor organisaties. Er wordt ook een Toolbox Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-toolbox) aangeboden met daarin veel nuttige en handige informatie/regelingen en handreikingen.

Op het moment dat we in de arbeidsverhouding, c.q. binnen organisatie spreken over alcohol drugs en medicijnbeleid dan speelt veelal ook de bedrijfsarts een belangrijke rol. De Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft wat betreft dit ondewerp haar leiddraad Leidraad taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts bij alcohol-, drugs- en medicijnbeleid binnen organisaties in 2021 vernieuwd. 
Deze leiddraad biedt bedrijfsartsen een handreiking bij:

  • adviseren over een ADM-beleid voor organisaties waarin aandacht is voor preventie, vroegsignalering en zorg;
  • het uitvoeren van taken gebaseerd op het ADM-beleid;
  • het begeleiden bij individuele problematiek met problematisch middelengebruik

Daarnaast heeft de NVAB een speciale pagina op haar site over het onderwerp Vroegsinalering alcoholproblematiek

Mocht er in uw organisatie sprake zijn van vraagstukken aangaande Alcohol-, Drugs- en/of Medicijngebruik, doet u dan uw voordeel met bovenstaande informatie.

Bekijk het nieuwsoverzicht