2023: wat staat er te veranderen in ‘Arbeidsrechtland’?


Foto bij 2023: wat staat er te veranderen in ‘Arbeidsrechtland’?

Een nieuw jaar betekent vaak ook weer veranderingen in 'Arbeidsrechtland'
Wat is nu al bekend wat we kunnen verwachten in 2023

Wet Minimumloon en maximumdagloon
De wettelijke minimumlonen zijn per 1 januari 2023 gestegen met 10.15%.
Het maximumdagloon van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden op gelijke wijze aangepast met de stijging van het (bruto)minimumloon per dag.


Onbelaste thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding
De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt € 2,13. De onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,21 per kilometer.
Of je als werknemer hier recht op hebt is afhankelijk van de gemaakte afspraken met werkgever (arbeidsovereenkomst, cao of wellicht personeelsregeling/ arbeidsvoorwaardenregeling).


Transitievergoeding
De maximale transitievergoeding is op 1 januari 2023 gestegen van € 86.000 naar € 89.000 bruto.
Indien het bruto jaarsalaris van de betreffende werknemer hoger is, dan bedraagt de maximale transitievergoeding dat jaarsalaris.


Wet(svoorstel) Werken waar je wilt
Op 5 juli 2022 is deze wet aangenomen door de Tweede Kamer. Op 17 januari 2023 buigt de Eerste Kamer zich over dit wetsvoorstel.
De werkgever krijgt meer ruimte om een verzoek tot thuiswerken af te wijzen. Hij hoeft niet langer aan te tonen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. In plaats daarvan mag hij een verzoek afwijzen als hij oordeelt dat zijn belangen zwaarder wegen dan de belangen van de werknemer.


Wet(svoorstel) Recht op onbereikbaarheid
Op 16 januari 2023 zal dit wetsvoorstel plenair worden behandeld in de Tweede Kamer.
Het betreft een initiatief wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd.


Arbeidsongeschikte AOW-er en de loondoorbetaling
Voor AOW-gerechtigde werknemers, die op of na 1 juli 2023 ziek worden, gaat een loondoorbetalingstermijn van zes weken gelden in plaats van dertien weken. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op dat moment al ziek zijn, blijft de termijn van dertien weken gelden.

Bekijk het nieuwsoverzicht