Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer


Foto bij Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Op 17 mei 2023 heeft regeringscommissaris Mariëtte Hamer de 'Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijvend gedrag op de werkvloer' geplubiceerd. In deze handrekening heeft zij een aantal tips op een rij gezet over hoe organisaties kunnen omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Mevrouw Hamer schrijft onder meer in haar inleiding: 'De handreiking is een hulpmiddel om sensitiviteit in te bouwen in organisatieculturen. Sensitiviteit voor signalen en meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en sensitiviteit voor de rijkheid aan manieren om hier mee om te gaan, passend bij de betrokken medewerkers en de situatie die zich heeft voorgedaan. Zo creëren we samen een organisatiecultuur waarin we steeds beter met elkaar om leren gaan, de organisatie met de medewerkers en de medewerkers onderling.'

Het zal om maatwerk gaan. Kennis, ervaring, expertise van alle betrokkenen (professioneel of als ervaringsdeskundige) bundelen om vervolgens samen de vertaalslag te maken naar wat werkt voor de organisatie. In dat kader wel aanvullend opgemerkt dat het aan te raden is om je als organisatie nu niet enkel te richten op seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar tevens ook te kijken naar ander ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag op het werk kan het bijvoorbeeld naast ongewenste seksuele aandacht gaan om intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Van deze vormen kwam intimidatie of bedreiging in 2022 het vaakst voor (11%), gevolgd door pesten (5%), ongewenste seksuele aandacht (4%) en geweld (3%) (Bron TNO NEA 2022). Reden genoeg om hier in zijn totaliteit aandacht aan te besteden, dit temeer je als werkgever verantwoordelijk bent voor de veiligheid van en zorg voor de werknemers.

Zowel vanuit Zuiver Arbeidsrecht als vanuit Zuiver Mediation volgen we dit onderwerp en deze ontwikkelingen nauwgezet en dragen we in kennis en/of vaardigheden bij daar waar dat gewenst is. Mochten er vragen zijn, laat het weten. 

 

Bekijk het nieuwsoverzicht