Status: Verplichtstelling vertrouwenspersoon


Foto bij Status: Verplichtstelling vertrouwenspersoon

Al langere tijd is ongewenst gedrag op de werkvloer hot-topic. Zowel in de (sociale) media, in de nieuw verschenen literatuur (denk aan ‘Giftig gedoe op de werkplek’ waar Cecil onlangs ook over schreef op LinkedIn), maar ook (weer) in Den Haag.

Afgelopen 23 mei heeft de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) dat de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon wijzigt aangenomen.

In dit initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer staat als volgt:
‘Ruim een miljoen mensen krijgen op hun werk te maken met pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. Het lukt echter nog onvoldoende om ongewenst gedrag op de werkvloer te verminderen. Dit voorstel verplicht werkgevers om een vertrouwenspersoon aan te stellen, om op deze manier ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving voor alle werknemers te creëren. Het voorstel voorziet ook in de mogelijkheid om een externe persoon aan te wijzen als vertrouwenspersoon, dit kan vooral voor kleine organisaties die dit niet intern kunnen regelen een uitweg bieden. Voorts regelt het wetsvoorstel een aantal basistaken van de vertrouwenspersoon en wordt de rechtspositie van de vertrouwenspersoon in organisaties versterkt.’

De Tweede Kamer heeft op 23 mei over het wetsvoorstel gestemd waarbij het wetsvoorstel is aangenomen. Daarbij is een amendement en vier moties aangenomen, een ander amendement is verworpen. Een aangenomen amendement betreft verduidelijking en beperking van het takenpakket en het vooralsnog uitzonderen van ondernemingen met minder dan 10 medewerkers.

De aangenomen moties betreffen kort gezegd:

  • motie over onderzoeken of zelfstandigen ook onder de reikwijdte van de wet moeten vallen;
  • motie over nadere regelgeving met daarin in ieder geval heldere criteria voor de deskundigheid en onafhankelijkheid van vertrouwenspersonen;
  • motie over bij wet- en regelgeving inzake de Arbeidsomstandighedenwet de lastendruk op het mkb in kaart brengen;
  • motie over onderzoeken hoe informatie over een veilige werkomgeving toegankelijker gemaakt kan worden voor ondernemers en werknemers.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 30 mei 2023 de procedure.
Uiteraard houden wij de ontwikkelingen in de gaten en mocht er sprake zijn van wetswijziging dan komen wij daar uiteraard op terug met een nieuwe nieuwsupdate.

Bekijk het nieuwsoverzicht