Het concurrentiebeding in beweging


Foto bij Het concurrentiebeding in beweging

Op 2 juni jl. heeft Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kamer geïnformeerd over haar plannen inzake de hervorming van het concurrentiebeding.

In haar brief schrijft zij onder meer wat betreft de aanleiding tot hervorming:
‘In 2021 is door onderzoeksbureau Panteia onderzoek gedaan naar de werking van het concurrentiebeding in de praktijk . 1 Daarin is een duidelijk probleem gesignaleerd. Het onderzoek laat zien dat het gebruik van het concurrentiebeding zodanig breed is dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van werknemers kan leiden. Dit raakt het goed functioneren van de arbeidsmarkt, omdat werknemers hierdoor beperkt worden om van baan te verwisselen en werkzaam te blijven binnen hun expertise en specialisme. Voor werkgevers is het moeilijker om nieuw personeel aan te nemen.’

Het is duidelijk geworden dat het kabinet het concurrentiebeding aan banden wenst te leggen.
Het kabinet wil dat het op voorhand duidelijker wordt wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en ingeroepen door een werkgever. Dit voorkomt ook een gang naar de rechter. Daarom is minister Van Gennip van plan de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;
  • De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

Voor nu is het wachten op een concreet wetsvoorstel om het concurrentiebeding te moderniseren. Minister Van Gennip heeft aangegeven dat zij van start zal gaan met de voorbereidingen en zij verwacht dit wetsvoorstel eind 2023 aan te bieden voor internetconsulatie.

Uiteraard houden we u op de hoogte.

Bekijk het nieuwsoverzicht