Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten


Foto bij Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Op de site van Rijksoverheid is in het kader van Zorgmedewerkers met post-covid klachten het volgende BERICHT te lezen:

'Zorgmedewerkers met post-COVID
Een deel van de zorgmedewerkers dat besmet is geweest met COVID-19 heeft te maken met langdurige post-COVID-klachten. Voor veel van hen heeft dit grote gevolgen. Zij kunnen bijvoorbeeld alledaagse taken of activiteiten niet meer uitvoeren. Het kabinet wil deze mensen ondersteunen. 

€ 15.000 voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID-klachten
Tijdens de eerste golf van de coronapandemie (maart – juni 2020) hebben veel zorgmedewerkers intensief voor COVID-patiënten gezorgd. Terwijl de risico’s op besmetting of verspreiding van COVID-19 nog onbekend waren. Sommigen kregen daarna te maken met langdurige post-COVID klachten. De gevolgen hiervan voor hun werk en privéleven zijn groot. Daarom wil het kabinet deze groep zorgmedewerkers financieel ondersteunen. Zorgmedewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt, komen in aanmerking voor een eenmalig bedrag van € 15.000.

Voor wie is de regeling?
Het gaat om zorgmedewerkers die: 

 • in de eerste golf van de coronapandemie (maart – juni 2020) veel en intensief zorg hebben verleend aan COVID-patiënten. Of daar nauw betrokken bij waren; 
 • die zich in de eerste golf ziek hebben gemeld bij hun werkgever;
 • langdurige post-COVID klachten hebben, die voor 1 juni 2023 zijn vastgesteld door een arts;
 • sinds de ziekmelding in de eerste golf 2 jaar ziek zijn, waardoor ze minder of helemaal niet meer kunnen werken;
 • in de eerste golf werkten voor een zorgaanbieder in een van deze zorgsectoren:  
  • verzorgings- en verpleeghuizen;
  • (universitaire) ziekenhuizen; 
  • gehandicaptenzorg; 
  • wijkverpleging;
  • geboortezorg;
  • ambulancezorg; 
  • intramurale jeugdzorg; 
  • justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel); 
  • intramurale geestelijke gezondheidszorg; 
  • huisartsenzorg. 

Aanvragen vanaf 25 september
De aanvraagperiode start op 25 september 2023 (9.00 uur) tot en met 23 oktober 2023 (12.00 uur).'
Bekijk HIER welke documenten u voor de aanvraag moet verzamelen.

Bekijk het nieuwsoverzicht