Transavia krijgt boete vanwege inzetten stagiairs als werknemer.


Foto bij Transavia krijgt boete vanwege inzetten stagiairs als werknemer.

Op 9 april 2024 schrijft NOS: ’ Transavia krijgt boete vanwege inzetten stagiairs als werknemer’. Uit het nieuwsitem blijkt dat de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoek heeft gedaan nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen. Het onderzoek spitste zich toe op MBO-studenten (van vijf verschillende MBO-instellingen) die tussen februari 2022 en juni 2022 stage liepen bij de luchtvaartmaatschappij. Zij kregen dezelfde taken en verantwoordelijkheden als een steward of stewardess en hadden hetzelfde werkschema. Volgens de inspectie was er daardoor sprake van een arbeidsrelatie en werden de studenten onderbetaald.

Blijkens het nieuwsbericht moet Transavia een boete betalen van 46.000 euro en hebben de stagiairs daarnaast met terugwerkende kracht recht op loon en toeslagen. Naar verluidt kosten voor de luchtvaartmaatschappij van in totaal 623.000 euro.


Wat leert ons bovenstaande. Wellicht al voldoende duidelijk, maar toch nog maar beter een keer herhaalt. Voor een arbeidsovereenkomst op grond artikel 7:610 BW moeten de volgende drie elementen aanwezig zijn: arbeid, loon en gezag.

ijken we dan naar de stagiaire dan zien we dat hij/zij die voor zijn/haar opleiding bij een werkgever stage loopt ook werkt (arbeid), instructies daarbij opvolgt (gezag) en daarvoor een stagevergoeding (loon) ontvangt.

Blijkens (vaste) jurisprudentie kan gesteld worden dat bij een stageovereenkomst geen sprake is van ‘arbeid’ als de werkzaamheden van de leerling naar de bedoeling van partijen zijn gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en ervaring van de leerling, zulks mede met het oog op de voltooiing van de opleiding. (zie voor een zaak die op dit onderdeel zag de uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant).

Heeft u stagiaire(s) werkzaam binnen uw organisatie dan is het uitermate belangrijk dat dit ook daadwerkelijk een leer- en ontwikkelperiode is voor deze leerlingen/stagiaires. Het verrichten van arbeid (het werken) moet in overwegende mate in het teken staan van het opdoen van kennis en ervaring, met het oog op de voltooiing van de opleiding.

Om dit voor allen helder te hebben adviseren wij om dit goed schriftelijk vast in een stage-overeenkomst. Maak daarnaast met de stagiaire een plan van een aanpak die ziet op de stageperiode, of maak samen dan wel laat de stagiaire een leerplan opstellen. Laat dit document vervolgens niet in de lade liggen, maar geef er ook samen uitvoering aan in de praktijk. Zorg dat de stagiaire wordt begeleid en evalueer samen de gestelde leerdoelen. Het ontwikkel- en leerelement staan daarmee duidelijk voorop en voorkomt u dat de stagiaire als gewone werknemer gaat meedraaien in de organisatie.

De kans op claimen van een arbeidsovereenkomst wordt zo tot een minimum beperkt en hopelijk een dermate tevreden en goed opgeleide stagiaire aan het einde van de stageperiode dat een voortzetting van de relatie in de vorm van een arbeidsovereenkomst wellicht een goed vervolg is!

 

 

Bekijk het nieuwsoverzicht