#metelkaartrekkenwedegrens


Foto bij #metelkaartrekkenwedegrens

Wanneer is er een grens bereikt èn wanneer ga je de grens over? Weten we van elkaar wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag?
De afgelopen maanden heb ik (Cecil Rupert-Zengerink) zowel in mijn werk als arbeidsjurist als arbeidsmediator dit onderwerp herhaaldelijk voorbij zien komen.

Duidelijk is dat ‘de grens’ voor ons allen verschillend is. Wacht je dan met elkaar af tot het moment dat er een grens wordt overschreden, of ga je op voorhand het gesprek met elkaar aan? Prettig zou het toch zijn om van je collega’s te weten hoe zij aankijken tegen grensoverschrijdend gedrag, waar zij de grens hebben liggen en dat zij ook weten wanneer voor jou een grens is bereikt.

In een nieuwsbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat:
‘De helft van de werkende Nederlanders geeft aan dat er op werk duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag. Doordat hier onderling over is gesproken, geven ze makkelijker hun grenzen aan en gaan ze sneller over tot actie in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit de jaarlijkse publieksmonitor van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP).’ [https://lnkd.in/eJMf2KS5]

Behulpzaam voor het voeren van hèt gesprek kan zijn alle informatie die te vinden is op:
https://lnkd.in/exPbnV5Y

Aanvullende achtergrond informatie over het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld kan gevonden worden op:
https://lnkd.in/emd5Jtd4

Het klinkt cliché, maar voorkomen is echt beter dan genezen. De praktijk laat (mij) zien dat de gevolgen bij grensoverschrijdend gedrag voor alle betrokkenen enorm kan zijn. De tijd, energie en inzet die gevraagd wordt van een ieder om open met elkaar aan de voorkant het eerlijke gesprek te voeren, om vervolgens samen dè grens te bepalen, is het dan mijn inziens meer dan waard.

Bekijk het nieuwsoverzicht