Wetsvoorstel: wijziging concurrentiebeding!


Foto bij Wetsvoorstel: wijziging concurrentiebeding!

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maandag 4 maart 2024 het wetsvoorstel tot wijziging van het concurrentiebeding ter internetconsultatie aangeboden.

Let op, er is dus nog geen sprake van een wetswijziging en iedereen die dit wil mag op dit voorstel reageren:

Overheid.nl | Consultatie Wijziging van artikel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de modernisering van het concurrentiebeding (internetconsultatie.nl) 
en
Overheid.nl | Consultatie Wijziging van artikel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de modernisering van het concurrentiebeding, reageren (internetconsultatie.nl) ).

In een notendop de voorgestelde wijzigingen:

 • De duur van het concurrentiebeding wordt beperkt tot maximaal 12 maanden.
  wordt er een beding afgesproken zonder tijdsduur of voor een langere periode dan 12 maanden dan is het beding nietig, inhoudende dan geldt er geen concurrentiebeding.
 • Het geografisch gebied moet in het concurrentiebeding gespecificeerd zijn.
  De werkgever moet ook in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (geldt al voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd)

  Zonder schriftelijke motivering is het beding nietig. Uit de schriftelijke motivering moet blijken vanwege welke zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen de werkgever de (arbeids)beperking (van de werknemer) noodzakelijk vindt.
 • De werkgever is werknemer een verplichte vergoeding verschuldigd als werkgever een beroep doet op het concurrentiebeding.
  De vergoeding bedraagt 50% van het laatst verdiende salaris en moet betaald worden per maand dat het concurrentiebeding geldt. De vergoeding heeft als doel om het concurrentiebeding alleen te laten gelden als daartoe noodzaak is en als redelijke  compensatie voor de werknemer. De vergoeding moet vooruit worden betaald, doet de werkgever dat niet dan geldt het beding niet.
 • De werkgever moet uiterlijk een maand voor het einde van dienstverband schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij de werknemer houdt aan het concurrentiebeding en voor welke tijdsperiode het beding dan geldt.
  Als de werkgever niet tijdig en/of schriftelijk laat weten dat hij de werknemer aan het concurrentiebeding houdt dan is het concurrentiebeding niet van toepassing en is de werkgever dus ook geen vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Dit waren in een notendop de voorgestelde wijzigingen.
En let op: de voorgestelde wijzigingen hebben dan ook te gelden voor de relatiebedingen.

Wil je het wetsvoorstel lezen en er wellicht op reageren?
Dit kan hier

Bekijk het nieuwsoverzicht