Deel 2: Ketenregeling en vaststellingsovereenkomst


Foto bij Deel 2: Ketenregeling en vaststellingsovereenkomst

Al eerder publiceerden wij een nieuwsitem over de opmerkelijke uitspraak die het Hof Den Bosch deed over de ketenregeling en de vaststellingsovereenkomst. Deze zaak ging over een werknemer van een luxe jachtbouwer, die met de werkgever een (vierde) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeenkwam en tegelijkertijd een vaststellingsovereenkomst moest tekenen voor beëindiging van deze arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden op een latere datum. Eind oktober 2013 is bekend gemaakt dat FNV Bondgenoten in cassatie gaat tegen deze uitspraak.

Verloop van de zaak
Na het inwinnen van juridisch advies kwam de werknemer tot de conclusie dat een vierde arbeidsovereenkomst, ook al is het vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, in strijd is met de wet. Werknemer heeft om deze reden een rechtszaak aangespannen. Hij vorderde een verklaring voor recht dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst nietig is en heeft aanspraak gemaakt op doorbetaling van zijn salaris. In eerste instantie is de werknemer door de Rechtbank in het gelijk gesteld. De werkgever ging echter in Hoger Beroep. Het Hof Den Bosch oordeelde in het voordeel van de werkgever en wees de vordering van werknemer af, nu de werknemer (kort gezegd) de vaststellingsovereenkomst had getekend. De werknemer moest vervolgens zijn salaris weer terugbetalen.

‘Chantageconstructie’
Deze ‘chantageconstructie’, zoals FNV Bondgenoten het noemt, werd door het Hof Den Bosch gelegitimeerd. De vakbond is echter van mening dat de rechter de wet niet goed heeft toegepast. Het is wettelijk bepaald dat een werknemer recht heeft op een vast contract na drie tijdelijke contracten, dit om het oneindig doorgaan met tijdelijke contracten te voorkomen. De vakbond stelt – naar het zich nu laat uitzien - dat deze uitspraak niet alleen de wet ondermijnt, maar ook de afspraken die zijn gemaakt in het Sociaal akkoord met werkgevers en het Kabinet.

Sociaal Akkoord en de ketenregeling
In het Sociaal Akkoord zijn strengere regels afgesproken om langdurig gebruik van tijdelijke contracten tegen te gaan. Op basis van het akkoord krijgen werknemers krijgen vanaf 1 juli 2014 sneller recht op een vast contract. Op dit moment mag een werknemer drie jaar lang in dienst worden gehouden op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Na drie jaar dienstverband of na het derde contract krijgt de werknemer “automatisch” een vast contract. Indien het Sociaal Akkoord wordt vertaald in een concrete wet, dan wordt vanaf juli 2014 deze zogenaamde ‘3x3x3-regel’ aangepast tot de ‘3x2x6-regel’. Dit houdt in dat werknemers straks drie tijdelijke contracten kunnen krijgen over een periode van maximaal twee jaar met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden, waarna zij een vast contract krijgen. Nu begint de ketenregeling opnieuw als er drie maanden of meer tussen twee tijdelijke contracten zitten, dit wordt verlengd naar zes maanden.

FNV Bondgenoten verwacht over ongeveer een jaar een uitspraak van de Hoge Raad. Wij zijn uitermate benieuwd naar deze uitspraak van de Hoge Raad.
 

Bekijk het nieuwsoverzicht