Wijziging recht op zorgverlof


Foto bij Wijziging recht op zorgverlof

Op donderdag 12 december 2013 hebben minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschaphebben, door middel van een brief aan de Tweede Kamer de uitbreiding van het zorgverlof aangekondigd. Nu mensen meer zorgtaken hebben, heeft het kabinet besloten tot het nemen van deze maatregel. Blijkens de brief heeft iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt voortaan recht op zorgverlof. Nu kunnen werkende mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.

Het recht op zorgverlof geldt voortaan voor alle vormen van zorg. Op basis van de huidige wetgeving, neergelegd in de Wet Arbeid en zorg heeft de werknemer nu alleen recht op langdurend zorgverlof als het om een levensbedreigende ziekte gaat en is er de mogelijkheid voor kortdurend zorgverlof voor alle zorg voor zieken.

Op basis van de berichtgeving zal het vaderverlof/jraamverlof ook worden uitgebreid. Op dit moment hebben vaders twee dagen (betaald) kraamverlof. Daar komen drie dagen onbetaald verlof bij. De werkgever kan dit extra verlof niet weigeren. Voortaan kan een werknemer dus een week verlof opnemen na de geboorte van het kind.

Het extra zorg- en vaderverlof komt bovenop de maatregelen voor het gemakkelijker maken van het opnemen van verlof, waarover al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt. In dit wetsvoorstel wordt ook geregeld dat ouders van couveusekinderen recht hebben op meer weken verlof nadat het kindje uit het ziekenhuis komt.

De komende tijd blijven kabinet en sociale partners het gesprek over de combinatie van werk en zorg voeren. De expertbijeenkomst van 18 november 2013 was hiervoor het startpunt. Bij deze bijeenkomst waren onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties, wetenschappers, bedrijven en vertegenwoordigers van mantelzorgorganisaties.

Wij houden u op de hoogte!

Bekijk het nieuwsoverzicht