Ontslag wegens het drinken van wijn tijdens werktijd terecht?


Foto bij Ontslag wegens het drinken van wijn tijdens werktijd terecht?

Een wijnkelner is ruim dertig jaar in dienst bij een sterrenrestaurant. Hij wordt op staande voet ontslagen nadat hij een slok rode wijn had gedronken. Is dit ontslag terecht?
In februari 2014 oordeelde de Rechtbank Amsterdam over deze zaak.
Wat speelde in deze zaak?


Situatie
Het restaurant waar de wijnkelner werkzaam was organiseerde de catering en het diner van de Marie Claire awards in het theater Carré. Ten behoeve van dit evenement was het restaurant die dag gesloten. Ook dienden de koks en het bedienend personeel die middag en avond in Carré te werken. Na een lange dag werken heeft de betreffende wijnkelner ’s avonds een slok rode wijn gedronken. Dit was voor werkgever de befaamde druppel en ontslag op staande voet was het gevolg.
Werkgever voert een collectief personeelsbeleid dat zij heeft vastgelegd in een personeelshandboek. Het gebruik van alcoholische dranken tijdens werkuren is volgens dit personeelshandboek niet toegestaan, tenzij dit beroepsmatig noodzakelijk is. Bij drinken van alcohol tijdens werktijd volgt ontslag op staande voet.
Uit het personeelsdossier van de betreffende werknemer blijkt dat dit niet de eerste keer is dat hij alcohol nuttigde tijdens werktijd. In december 2012 kreeg deze wijnkelner al eens een officiële waarschuwing wegens het drinken van alcohol tijdens werk.

De beoordeling
Vast staat dat de betreffende werknemer op 18/19 november 2013 een slok rode wijn heeft gedronken en ook een slok rode wijn aan een collega heeft aangeboden. Kijkend naar het personeelshandboek dat werkgever hanteert levert dat strijd met de geldende huisregels op, nu als vast staand wordt aangenomen dat het drinken niet beroepsmatig nodig was.
De rechter is echter van mening dat in de gegeven omstandigheden de handelwijze van werknemer, ondanks de eerder gegeven waarschuwing, voorshands als onvoldoende ernstig aangemerkt kan worden om tot een dringende reden te concluderen. Het is de rechter namelijk gebleken dat werkgever zelf de huisregels met betrekking tot het gebruik van alcohol niet consequent heeft toegepast. Zij heeft immers het personeel in Carré de betreffende avond bier aangeboden. En dit terwijl de thans geldende huisregels bepalen dat het nooit is toegestaan om tijdens werkuren alcohol te gebruiken, met als enige uitzondering de situatie dat het alcoholgebruik beroepsmatig nodig is. Volgens de rechtbank kan het daarom de wijnkelner niet worden verweten dat hij een slok rode wijn heeft gedronken.

De werkgever verweet de wijnkelner tevens dat hij andere werknemers aanzette tot het drinken van alcohol. Naar aanleiding van dit verwijt heeft er een getuigenverhoor plaatsgevonden. Uit de verklaringen van collega’s is gebleken dat de betreffende wijnkelner ook meer dan een half glas champagne heeft gedronken en anderen heeft aangezet tot drinken. Echter zijn deze verklaringen naderhand gewijzigd en herinneren de gehoorde werknemers zich ineens iets anders. Slechts één van de getuigen heeft een voor de werknemer in kwestie belastende verklaring afgelegd. Naar het oordeel van de rechter heeft werkgever derhalve haar beschuldigingen aan het adres van de werknemer onvoldoende aannemelijk gemaakt.
Gelet op het bovenstaande, alsmede door de rechter in zijn beslissing meegenomen dat deze wijnkelner al meer dan 33 jaar in dienst is bij werkgever en dat hij een goede staat van dienst heeft, wordt het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd geacht. Werknemer kan zijn werkzaamheden bij werkgever hervatten, alsmede dient werkgever het achterstallig loon aan werknemer uit te betalen.

Conclusie
Deze uitspraak laat ons opnieuw zien wat het belang is van huisregels, in dit geval ten aanzien van het gebruik van alcohol tijdens werktijd.  De  werkgever heeft de mogelijkheid om zijn beleid in deze te bepalen, echter indien hij een werknemer voor overtreding van de huisregels wenst te sanctioneren, dan is het van cruciaal belang dat hij het beleid consequent voert.

Heeft u vragen over hoe beleid te vertalen naar goede, arbeidsrechtelijk correcte huisregels dan staan wij u graag terzijde. Daarnaast informeren en adviseren wij eveneens indien een werknemer de huisregels toch overtreedt. Kortom, wij staan u graag terzijde
 

Bekijk het nieuwsoverzicht