Ons initiatief in de krant!


Foto bij Ons initiatief in de krant!

Zuiver Arbeidsrecht staat voor het delen van kennis. Dit heeft er mede toe geleid dat medio december 2013 de kenniswebsite www.mamawerkt-arbeidsrecht.nl is gelanceerd voor (aankomende) moeders/vaders en of werkgevers. Waar voorheen naar ons inzicht slechts een wirwar aan onsamenhangende informatie te vinden was op het internet, draagt www.mamawerkt-arbeidsrecht.nl zorg voor een juiste en transparante vertaling van het recht naar de praktijk. Zuiver Arbeidsrecht laat hiermee zien dat de weergegeven informatie praktisch toepasbaar moet zijn, voor zowel werkgever als werknemer: ‘Dan werkt het!’.

Trost zijn we dat ons initiatief de krant heeft gehaald.

Vandaag staat in de Twentsche Courant Tubantia het navolgende artikel:

‘MamaWerkt’ biedt overzichtelijk en praktisch informatie over de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer gerelateerd aan het moederschap/vaderschap bezien in de arbeidsrelatie. Daarnaast voorziet het in actuele informatie uit de praktijk, de jurisprudentie en recente/aanstaande wetgeving. De door Zuiver Arbeidsrecht gedeelde kennis “werkt” zo voor werkgevers en werknemers!

Heeft u vragen, dan wel opmerkingen? Wij horen het graag!

Bekijk het nieuwsoverzicht