Verstoorde arbeidsrelatie, toekenning vergoeding C=2!!


Foto bij Verstoorde arbeidsrelatie, toekenning vergoeding C=2!!

Indien de kantonrechter wordt verzocht de ontbinding van een arbeidsovereenkomst uit te spreken, neemt hij/zij in zijn/haar beoordeling mee of er een vergoeding betaald dient te worden aan de betreffende werknemer. Tot heden is de wijze van berekening van een eventuele vergoeding de teopassing van de kantonrechtersformule. In de onderstaande uiteenzetting van een recente uitspraak wordt deze formule eveneens toegepast, waarbij de te hanteren correctiefactor door de kantonrechter is opgeschroefd. Wat was er in deze casus aan de hand:

Casus
Een tennisleraar is sinds 1998 in dienst bij een tennisvereniging. Omstreeks 2011 is de tennisleraar een aantal maanden wegens ernstige psychische problemen afwezig geweest. Nadat hij weer volledig hersteld was, kreeg hij niet meer het voor zijn ziekte gegeven aantal lesuren terug. In de periode van ziekte heeft een invaller de werkzaamheden overgenomen. Leden hebben aan de tennisvereniging laten weten de tennislessen van deze invaller te prevaleren boven de lessen van de tennisleraar. Doordat er meerdere klachten waren is de tennisvereniging het vertrouwen in de tennisleraar verloren. Derhalve is de tennisleraar in februari 2014 op non-actief gesteld.

De tennisvereniging verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zij heeft aan het verzoek ten grondslag gelegd dat er sprake is van een ernstig verstoorde relatie tussen haar en de invaller enerzijds en de tennisleraar anderzijds. Tevens wordt aan dit verzoek ten grondslag gelegd dat de leden van de tennisvereniging geen vertrouwen meer hebben in de tennisleraar vanwege de wijze waarop hij zich als trainer opstelt en gedraagt. Ter onderbouwing voert de tennisvereniging een aantal verklaringen en e-mailberichten aan.
De tennisleraar voert verweer en vraagt de rechtbank het ontbindingsverzoek af te wijzen. Indien toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt overgegaan, vordert hij een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor op twee wordt gesteld.

De kantonrechter is van mening dat de door de tennisvereniging aangedragen verklaringen en e-mailberichten niet dienen ter onderbouwing van onvoldoende functioneren van de tennisleraar. De e-mails dateren immers allemaal uit 2011, de periode dat de tennisleraar kampte met psychische problemen. Ook is uit geen enkel functioneringsgesprek gebleken dat er klachten waren over het functioneren. Wel staat vast dat er sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie tussen de werknemer en de invaller. De kantonrechter meent echter dat de tennisvereniging veel te weinig actie heeft ondernomen om de relatie tussen beide werknemers te verbeteren, terwijl dit wel van haar verwacht mocht worden. Het voorgaande in acht nemende, ziet de kantonrechter geen reële mogelijkheden tot het behoud van de baan van de tennisleraar, vanwege te lang en te vergaand verstoorde verhoudingen. De kantonrechter besluit daarom de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Doordat de verstoorde arbeidsrelatie tussen de tennisleraar en de invaller is blijven bestaan door niet adequaat handelen van werkgever en zij een (verdere) verstoring van haar relatie met de werknemer heeft geforceerd door de non-actiefstelling, wijst de kantonrechter een ontslagvergoeding toe waarbij de correctiefactor op twee wordt gesteld!

Hoe te handelen?
Wat voor u als werkgever van belang is dat u zich realiseert dat er van u wordt verwacht dat u zorgvuldig handelt, hoor en wederhoor toepast en tracht de verstoring in de arbeidsrelatie op te lossen, dan wel het functioneren van de werknemer te (laten) verbeteren. Indien u overeenkomstig handelt en de verstoring n de relatie blijkt niet meer glad te strijken dan rest u de mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kans is dan zeer wel aanwezig dat de te betalen vergoeding aanzienlijk lager zal zijn (en wellicht op nul gesteld zal worden).

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, dan wel mocht u zelf in een dergelijke situatie zitten, wij voorzien u graag van nader advies.


 

Bekijk het nieuwsoverzicht