Bevallingsverlof voor vader bij overlijden moeder.


Foto bij Bevallingsverlof voor vader bij overlijden moeder.

De moeder overlijdt bij de geboorte van haar kind, een horror-scenario!.
De vader staat er alleen voor en moet voor het kindje zorgen, maar hoe regelt hij dit met zijn werk?

Bevallingsverlof
Het kabinet heeft op 17 april 2014 besloten dat de vader van het kind recht heeft op het bevallingsverlof van de moeder indien zij overlijdt bij de geboorte van hun kind. Doordat de vader het bevallingsverlof kan overnemen, kan de pasgeborene rekenen op de zorg van een ouder in de eerste levensperiode.

Zorgverlof
Naast deze verandering omtrent het bevallingsverlof heef het kabinet ook de regels omtrent het zorgverlof uitgebreid. Een werknemer heeft daarom voortaan recht op zorgverlof indien hij voor een zieke vriend of bekende zorgt. Op dit moment is het zo dat werknemers enkel zorgverlof kunnen opnemen voor de zorg van een zieke partner, kind of ouder. Deze aanpassing van het zorgverlof geldt voor alle vormen van zorg, dus zowel op het langdurend zorgverlof als op het kortdurend zorgverlof.

Vaderschapsverlof
Tevens wordt het vaderschapsverlof uitgebreid. Het is op dit moment zo dat een vader recht heeft op twee dagen kraamverlof. Dit kraamverlof wordt uitgebreid naar vijf dagen. Een werkgever kan dit extra verlof niet weigeren.

De reden waarom het kabinet bovenstaande wijzigingen heeft doorgevoerd, is het feit dat mensen steeds meer zorgtaken op zich nemen. Hierdoor wordt het combineren van werk en zorg erg lastig. Gebleken is dat veel mensen (vooral vrouwen) minder gaan werken, of zelfs helemaal stoppen met werken, om zorgtaken uit te kunnen voeren.
Het is onmogelijk dat de overheid alle problemen die ouders en mantelzorgers ondervinden oplost, maar door goede afspraken te maken binnen het gezin en op de werkvloer probeert het kabinet deze mensen tegemoet te komen.

Voor meer informatie over de verschillende verlofsoorten kunt u uiteraard contact met ons opnemen of onze kenniswebsite www.mamawerkt-arbeidsrecht.nl raadplegen..
Wij adviseren u graag.

 

Bekijk het nieuwsoverzicht