Wet Wet en Zekerheid: update!


Op 23 april 2014 heeft de Eerste Kamer het voorlopig verslag van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid uitgebracht. Gebleken is dat de Eerste Kamer kritisch is over het wetsvoorstel.
Zo vraagt de Eerste Kamer zich af of de positie van flexwerkers met invoering van de Wet Werk en Zekerheid niet verder verslechtert.

Ketenbepaling
Veel partijen in de Eerste Kamer uiten hun zorgen over de nieuwe ketenbepaling. De ketenbepaling gaat met het wetsvoorstel ervoor zorgen dat flexwerkers bij hun vierde arbeidsovereenkomst of na twee jaar dienstverband verplicht een vast contract krijgen. Nu is het nog na drie jaar dienstverband.
Daarnaast is het in de huidige situatie zo geregeld dat de ketenbepaling na drie maanden uitdiensttreding weer opnieuw begint. Met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid wordt dit verlengd naar zes maanden.
Het doel van het wetsvoorstel is om de positie van flexwerkers te versterken, door ze sneller te laten doorstromen naar een vaste baan. Echter een groot deel van de Eerste Kamer, voorziet dat werkgevers in plaats daarvan kiezen voor een andere tijdelijke kracht of meer gebruik gaan maken van ZZP’ers.

WW
Ook roept het verkorten van de WW vragen op bij de Eerste Kamer. Zij verzoekt om de effecten van de verkorting van de WW verder uit te werken. Zo stelt zij dat vooral oudere, laagopgeleide werklozen mogelijk hard getroffen worden door de verkorting van 38 naar 24 maanden.

Transitievergoeding
Tevens zet de Eerste Kamer vraagtekens bij de invoering van de transitievergoeding. Met de invoering van het wetsvoorstel hebben werknemers met een arbeidsovereenkomst van tenminste 24 maanden recht op een transitievergoeding, van maximaal 75.000 euro. Verschillende fracties vragen de regering of dit niet gaat leiden tot meer arbeidsovereenkomsten van korter dan twee jaar, zodat daarmee juist een steeds grotere flexibele schil ontstaat in plaats van de gewenste toename van vaste dienstverbanden. 

Hieruit blijkt dat naast de reeds gemelde kritiek vanuit de ondernemers (ONL) en Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) ook de Eerste Kamer kritiek uit op het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Het is nu afwachten op een memorie van antwoord van de regering.

Op onze website kunt u verdere informatie vinden over het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, daarnaast houden wij u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Houdt u onze site in de gaten en volgt u ons via de Social Media. Voor eventuele vragen kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bekijk het nieuwsoverzicht