Wet Werk en Zekerheid: geen uitstel


In april jongstleden is gebleken dat de Eerste Kamer kritisch is over het huidige wetsvoorstel van de Wet Werk en Zekerheid. Zij heeft dan ook naar aanleiding van het wetsvoorstel kritische vragen gesteld aan de regering. Daarnaast heeft ook de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) zich kritisch uitgelaten en gepleit voor uitstel. Beide vragen zich af of de positie van flexwerkers door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid niet verder verslechtert.

De regering heeft in haar memorie van antwoord gereageerd op deze kritische vragen en zorgen en stelt dat juist met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid de negatieve effecten voor flexwerkers kunnen worden tegengaan. Zij verwijst hiervoor naar een recente overzichtsstudie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens de regering blijkt uit dit onderzoek dat hervormingen in het ontslagrecht en het flexrecht volgens de meeste onderzoeken geen significant negatief effect hebben op de werkgelegenheid en de werkloosheid. Daarnaast stelt zij dat ook uit de doorrekening van het CPB blijkt dat de wet niet leidt tot werkgelegenheidsverlies.

Ketenbepaling
Zoals uit het voorlopig verslag van de Eerste Kamer is gebleken voorziet zij dat werkgevers door de verkorte ketenbepaling van twee jaar in plaats van sneller een vast contract aan te bieden, kiezen voor een andere tijdelijke kracht of meer gebruik gaan maken van ZZP’ers. De regering bestrijdt dit en stelt dat door de mogelijkheden voor het aanbieden van tijdelijke contracten te beperken, de verwachting gerechtvaardigd is dat er eerder vaste contracten zullen ontstaan. Ook verwijst de regering hier naar de internationale regeling, waarbij de termijn van twee jaar de standaard is.

WW
Ook heeft de Eerste Kamer in het voorlopig verslag haar zorgen geuit over het verkorten van de WW, waarvoor zij vreest dat de verkorting van de WW van 38 naar 24 maanden, ervoor gaat zorgen dat vooral oudere, laagopgeleide werklozen mogelijk hard getroffen worden. De zorgen om de kwetsbaarheid van oudere, laagopgeleide werknemers worden gedeeld, echter wijst het kabinet op de maatregelen die genomen worden om deze groep te ondersteunen. De geplande verkorting van de WW gaat voor werknemers pas in vanaf 1 januari 2016 en wordt geleidelijk ingevoerd. Bovendien krijgen ouderen (50+) een hogere transitievergoeding bij ontslag.

Reparatiewet
De regering heeft naar aanleiding van de kritische vragen van de Eerste Kamer, een reparatiewet naar de Tweede Kamer verstuurd met daarin een aantal kleine aanpassingen. In deze wet wordt verduidelijkt dat een werknemer die door eigen schuld niet meer volledig kan werken, nog wel doorbetaald krijgt voor de uren die hij wel kan werken. Verder biedt de reparatiewet de mogelijkheid om in een cao vast te leggen dat tijdelijke contracten, met een educatief karakter zoals stages, langer mogen doorlopen dan twee jaar.
Hieruit blijkt dat de regering de zorgen van de Eerste Kamer deels heeft bevestigd, doch zou het geen reden zijn om de invoering van de Wet Werk en Zekerheid uit te stellen. Voor zover het er nu uitziet, streeft de regering naar invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli. Het is afwachten op het definitieve oordeel van de Eerste Kamer dat voor de zomer wordt verwacht.

Op onze website kunt u verdere informatie vinden over het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, daarnaast houden wij u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Houdt u onze site in de gaten en volgt u ons via de Social Media. Voor eventuele vragen kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bekijk het nieuwsoverzicht