Uitstel Wet Werk en Zekerheid!


Foto bij Uitstel Wet Werk en Zekerheid!

Op 1 juli 2014 zou het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking treden.
Minister Asscher heeft echter op 3 juni jl. tijdens de behandeling in de Eerste Kamer bekend gemaakt dat de invoering van het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt uitgesteld naar 1 januari 2015.

De Eerste Kamer en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) hebben erop aangedrongen dat de invoering van de WWZ zou worden uitgesteld. De voornaamste reden hiervoor was dat diverse partijen twijfelden of werkgevers voor 1 juli 2014 voldoende konden worden geïnformeerd over de wijzigingen van het arbeidsrecht.

Deze aankondiging houdt in dat de wijzigingen met betrekking tot de proeftijd, het concurrentiebeding, aanzegtermijn, uitzendarbeid en oproepcontracten niet meer per 1 juli 2014 in zullen treden, maar op zijn vroegst per 1 januari 2015.

Eerder werd al bekend dat de invoering van de gewijzigde ketenbepaling en de transitievergoeding worden uitgesteld naar 1 juli 2015.

Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen omtrent de WWZ.
Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bekijk het nieuwsoverzicht