Up-date: Overgangsregeling voor de transitievergoeding!


Foto bij Up-date: Overgangsregeling voor de transitievergoeding!

Minister Asscher heeft gehoor gegeven aan de dringende verzoeken tot het wijzigen c.q. treffen van een overgangsregeling voor het vaststellen van de lengte van het dienstverband bij de berekening van de tranisitievergoeding. Reeds op 9 februari jl. schreven wij in onze blog "De tranisitievergoeding voor seizoenwerkers" welke negatieve gevolgen de huidige (aanstaande) wetgeving zou gaan hebben voor vele werkgevers onder ons.

Blijkens de brief van Asscher komt er een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers (te denken aan onder andere seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector) niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan. Hij schrijft op 24 februari 2015 aan de Tweede Kamer dat hij het in deze situaties belangrijk vindt dat (tijdelijke) werknemers hun werk kunnen (be)houden in plaats van dat ze ontslagen worden, vaak ook nog zonder vergoeding.

Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke werknemers vanaf 1 juli 2012 - met een onderbreking korter dan zes maanden - mee voor de transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat werkgevers door de opbouw van de transitievergoeding werknemers niet meer aannemen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen dan dus alleen nog mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. Dat sluit (beter) aan ook bij het overgangsrecht voor de ketenbepaling.

Verder blijkt uit de overgangsregeling dat geregeld wordt dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer in dienst kan treden. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijk contract een transitievergoeding verschuldigd zal zijn.

Als een tijdelijke werknemer binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijk contract een vast contract krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, tellen de arbeidsovereenkomsten tussen de periode1 juli 2012 en 1 juli 2015 mee mits deze tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van maximaal drie maanden. In ruil daarvoor krijgt de werknemer dan de zekerheid van een vast contract.

Heeft u aanvullend vragen over de berekening van de tranisitievergoeding, neemt u gerust contact met ons op. Graag informeren wij u nader.

Bekijk het nieuwsoverzicht