Fraude door een werknemer: beter voorkomen dan genezen!


Foto bij Fraude door een werknemer: beter voorkomen dan genezen!

Onlangs heeft bedrijfsrecherchebureau Hoffmann geconcludeerd dat werkgevers in 2014 vaker het slachtoffer zijn geworden van fraude door een werknemer dan het jaar ervoor. De fraude betreft onder meer het lekken van bedrijfsgevoelige informatie en fraude met goederen, geld en tijd. Wat kunt u als werkgever hiertegen beginnen? Is ontslag wegens fraude zonder meer gerechtvaardigd? Waar liggen voor u de valkuilen en wat is wijsheid?

Voorkomen
In samenwerking met Hilde Vehof van Vehof Budgetcoaching informeert Zuiver Arbeidsrecht u over de mogelijkheden die u als werkgever heeft om fraude tegen te gaan dan wel te verminderen. Vehof Budgetcoaching houdt zich bezig met het adviseren van werkgevers over hoe onnodig verzuim en productiviteitsverlies als gevolg van geldzorgen van de medewerker opgelost kunnen worden. Geldzorgen spelen ook een grote rol in het plegen van fraude en diefstal. Fraudeurs geven namelijk vaak aan dat ze tot hun daad zijn gekomen vanwege financieel gewin en 'omdat het makkelijk ging'. Vehof Budgetcoaching kan u hierin begeleiden, zodat u de kans op fraude en diefstal kunt tegengaan of in ieder geval in sterke mate kunt verminderen.

Vehof Budgetcoaching kan op diverse manieren zorgen dat de kans op het plegen van fraude en diefstal wordt verminderd.
Onder meer door:

  • Voorlichting aan leidinggevenden en HR over het signaleren van financiële problemen bij werknemers.
  • Een risico inventarisatie; hierbij worden de diverse signalen van werknemers per afdeling in kaart gebracht. Hierdoor wordt duidelijk zichtbaar, waar een verhoogd risico is op frauduleuze handelingen ten gevolge van financiële problemen.
  • Een budgetcoachingstraject; als financiële zorgen van een werknemer – over bijvoorbeeld een loonbeslag of andere financële problemen – opgelost worden, is de kans op fraude veel kleiner.

Genezen

Wat als u ondanks inspanningen ten aanzien van fraudepreventie toch een sterk vermoeden heeft van fraude door een werknemer?
 Indien er sprake is van een (sterk) vermoeden van fraude door een werknemer, adviseren wij u in welke route te volgen en welke keuze te maken ten aanzien van een eventueel ontslag (op staande voet). Een werkgever die vermoedt dat een werknemer zich schuldig maakt aan fraude, zal dit willen (en vaak ook moeten) onderzoeken. Een onderzoek is echter geen vrijwaring om zonder meer ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Zo bleek ook uit een uitspraak van de kantonrechter Heerlen. Ziet u voor deze casus onze blog: “Opvallend declaratiegedrag van werknemer, rechercheonderzoek wordt ingezet”.
Zuiver Arbeidsrecht adviseert u hierin graag nader en staat u waar nodig bij.

U bent er uiteraard gebaat bij om de hele rompslomp van mogelijke frauduleuze activiteiten te voorkomen. Vehof Budgetcoaching kan u en uw werknemer begeleiden, zodat een wanhoopsdaad die u als werkgever direct raakt, kan worden voorkomen.

Bekijk het nieuwsoverzicht