Meenemen pak Optimel: Ontslag op staande voet!


Foto bij Meenemen pak Optimel: Ontslag op staande voet!

Ontslag op staande voet: het belang van (het consequent naleven) een bedrijfsreglement.

De kantonrechter Amsterdam heeft op 7 februari jl. uitspraak gedaan in een zaak waarin een werkneemster op staande voet is ontslagen wegens het meenemen van een pak Optimel dat over de datum was. De kantonrechter concludeerde dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven!

Wat was er hier aan de hand?
De betreffende werkneemster was sinds 2005 bij werkgever in dienst in de functie van medewerkster kantine bij de slagerij. Werkgever hanteert een bedrijfsreglement, dat van toepassing is verklaard op de arbeidsovereenkomst hetgeen werkneemster overigens in deze procedure ook niet heeft ontkend. In dit bedrijfsreglement staat onder meer opgenomen dat het niet is toegestaan om (onbetaalde) producten mee naar huis te nemen. Bij elke vorm van diefstal, ook het meenemen van producten met geen of weinig waarde of bedorven producten, volgt volgens het bedrijfsreglement ontslag op staande voet.

Wat maakte voor de kantonrechter dat ontslag op staande voet in deze casus gerechtvaardigd was? Op 6 oktober 2016 neemt werkneemster na een dag werken een– over de datum zijnde -  pak Optimel drinkyoghurt en een bakje zalmsalade mee. Dit bakje zalmsalade was over van de personeelsbarbecue dat het weekend ervoor was gehouden en voor algemeen gebruik in de koelkast van de kantine stond.

Periodiek laat werkgever een exit-controle uitvoeren door een externe partij, zo ook deze dag. Ook de tas van werkneemster werd gecontroleerd. Onder meer het pak Optimel en het bakje zalmsalade wordt gevonden waarna werkneemster op staande voet wordt ontslagen. Werkneemster ontvangt van werkgever de brief ter bevestiging van het ontslag op staande voet, waarin wordt verwezen naar het betreffende bedrijfsreglement en daarnaast wordt ook verwezen naar twee eerdere waarschuwingen die zij heeft gehad.

Het oordeel van de kantonrechter luidt dat het meenemen van een pak drinkyoghurt en een bakje zalmsalade zonder daarvoor te betalen in dit geval een dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet. Werkneemster was immers op de hoogte van het bedrijfsreglement en is al eerder door werkgever gewaarschuwd en daarbij expliciet op dit bedrijfsreglement gewezen. De kantonrechter onderschrijft dat de werkgever belang heeft bij strikte naleving van het bedrijfsreglement, waarin zij heel expliciet de sanctie ontslag op staande voet heeft opgenomen.

Gelet op het feit dat het in dit dossier om een relatief klein vergrijp gaat en de gevolgen voor de betreffende werkneemster erg groot (een zogenaamd Bagatel-delict) heeft de kantonrechter zich ook gebogen over de persoonlijke omstandigheden van werkneemster. Maar deze persoonlijke omstandigheden leiden niet tot een ander oordeel, het ontslag op staande voet is terecht gegeven.

Deze uitspraak laat ons nogmaals zien het belang van enerzijds een duidelijk bedrijfsreglement en anderzijds de consequente naleving en handhaving er van.
Mocht u vragen hebben over de inhoud van het bedrijfsreglement dat u heeft, dan wel wilt u de inhoud laten toetsen? Wij adviseren u graag.

Bekijk het nieuwsoverzicht