Geen compensatie transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid!


Foto bij Geen compensatie transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid!

Geen compensatie transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid!

Wetsvoorstel controversieel
Op 4 april jl. informeerden wij u al over de status van het wetsvoorstel waarbij werkgevers worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De Raad van State was al uiterst kritisch over het wetsvoorstel en nu heeft de Tweede Kamer op 19 april jl. besloten het wetsvoorstel ‘controversieel’ te verklaren.

Wat betekent dit nu: het controversieel verklaren van een wetsvoorstel?
Op het moment dat een kabinet demissionair is geworden, is het aan de Eerste en Tweede Kamer om te bepalen en te besluiten welke wetsvoorstellen die nog op ‘de rol’ staan niet meer nader door het demissionaire kabinet worden behandeld. Eerst op het moment dat de formatie afgerond is en er een nieuwe Tweede Kamer is aangesteld is er weer een mogelijkheid om naar dit wetsvoorstel te kijken.

Hoe nu verder?
Het is echter maar de vraag of alsdan dit wetsvoorstel opnieuw ter tafel komt en zo ja of de inhoud gelijk zal zijn. Zoals geschreven in ons blog ‘Raad van State: heroverweeg vergoedingsregeling!’ heeft de Raad van State zich uiterst kritisch uitgelaten over het wetsvoorstel en geadviseerd de vergoedingsregeling te heroverwegen. Helder is in ieder geval dat het UWV heeft aangegeven dat zij minimaal 1,5 jaar nodig hebben voor de implementatie, hetgeen betekent dat in ieder geval 1 januari 2019 niet gehaald kan worden.

Er zit niets anders op dan voor nu (weer) af te wachten en telkenmale bij langdurige arbeidsongeschiktheid een kritische afweging te maken van wel of niet beëindigen van het dienstverband. Uiteraard kunnen en zullen wij u daarin (praktisch) informeren en adviseren.Wij adviseren om in ieder geval zorg te dragen voor een correcte en volledige administratieve vastlegging. 

Zoals u van ons gewend bent houden wij u in ieder geval op de hoogte van de (algemene) ontwikkelingen ten aanzien van dit onderwerp.
 

Bekijk het nieuwsoverzicht