Misbruik privilegepas reden voor ontslag op staande voet.


Foto bij Misbruik privilegepas reden voor ontslag op staande voet.

Misbruik privilegepas reden voor ontslag op staande voet.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, helemaal als ook de gedragsregels binnen het bedrijf haar zijn overhandigd!
Wat was er in deze casus aan de hand?

Casus
Werkneemster werkzaam bij een parfumerie handelt frauduleus met de privilegepas van haar zus, hetgeen ze in 2014 ook al heeft gedaan met haar eigen pas. De betreffende privilege pas levert 10% korting op bij een aankoop en de pashouder spaart punten die uiteindelijk bij voldoende gespaarde punten resulteren in een waardecheque.

Werkgever krijgt argwaan op het moment dat werkneemster in 2016 bij persoonlijke aankopen meerdere waardecheques inlevert. Werkgever besluit een onderzoek in te stellen en het blijkt dat de waardecheques op naam van de zus van werkneemster staan. Een extern onderzoeksbureau is ingeschakeld en die heeft de camerabeelden en transacties nader onder de loep genomen, geordend en in kaart gebracht. Werkneemster is in een persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld en met onmiddellijke ingang geschorst met behoud van loon. In een volgend gesprek heeft er wederhoor plaatsgevonden, waarin werkneemster de handelswijze met de betreffende pas heeft toegegeven. Werkgever is overgegaan tot ontslag op staande voet, welk ontslag werkneemster heeft aangevochten.

Frauduleus handelen/diefstal
De kantonrechter is van mening dat wat de reden ook is of van wie het verzoek ook komt om de punten bij te schrijven op de privilegepas van haar zus, in beide situaties worden er punten verstrekt terwijl daar geen recht op bestaat en een korting verleend waarop ook geen recht bestaat. Door de frauduleuze handelswijze van werkneemster wordt werkgever daardoor in beide gevallen benadeeld.

Een gewaarschuwd mens
Daarnaast weegt voor de rechter mee dat werkneemster in 2014 uitdrukkelijk is gewaarschuwd voor het onjuist gebruiken van de privilegepas. Toen bleek dat werkneemster haar eigen pas gebruikte om 10% korting aan klanten te geven en schreef zij de punten bij op haar eigen pas. Werkneemster heeft toen haar eigen pas doorgeknipt zodat er niets meer mis kon gaan.

Gedragsregels
Tot slot is voor de rechter van belang dat werkneemster bij indiensttreding de gedragsregels van werkgever heeft ontvangen, met in artikel 8.2 vermeld dat het niet correct gebruiken van de eigen privilegepas diefstal is en kan worden beschouwd als een dringende reden voor een ontslag op staande voet. De bedoeling van deze bepaling is natuurlijk het voorkomen van benadeling van werkgever door het eigen personeel, in het bijzonder door misbruik van de privilegepas. Gelet op dit artikel in de werkneemster ter hand gestelde gedragsregels, in samenhang bezien met het voorval van 2014, had het voor haar duidelijk moeten zijn dat ook onjuist gebruik van privilegepassen van andere personen, waardoor werkgever benadeeld zou worden, ook tot ontslag op staande voet zou kunnen leiden.

Conclusie
Bovenstaande te samen, waarbij ook het feit dat werkneemster dagelijks verantwoordelijk is voor kassawerkzaamheden en vertrouwen een vereiste is, maken voor de rechter dat het van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het ontslag op staande voet is terecht gegeven.

Van belang in deze uitspraak is enerzijds het gedegen onderzoek dat werkgever heeft gedaan en aanvullend extern heeft laten uitvoeren. Anderzijds wordt het belang van gedragsregels wederom onderschreven! Belangrijk bij gedrags-/ huisregels is uiteraard dat de inhoud redelijk is, de regels bekend zijn bij het personeel en er adequaat naar wordt gehandeld.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of specifiek over uw gedragsregels of wilt u ze getoetst hebben, neemt u gerust contact met ons op.
 

Bekijk het nieuwsoverzicht