Huisregels: nut en noodzaak!


Foto bij Huisregels: nut en noodzaak!

Huisregels: nut en noodzaak!
Met onze klanten hebben we geregeld gesprekken over het nut en soms ook de noodzaak van huisregels. Zuiver Arbeidsrecht staat voor het praktisch toepasbaar maken van het arbeidsrecht en dat betekent dat het kader van regels dat wij kennen in het arbeidsrecht afgestemd zou moeten worden op de organisatie van werkgever. Huisregels ( ook wel genoemd: huishoudelijk regelement, bedrijfsregels, (personeels)handboek)  zijn daar een middel voor.

Recent schreven wij al een tweetal blogs over het belang van huisregels bij een ontslag op staande voet situatie:
Misbruik privilegepas reden voor ontslag op staande voet.’ en ‘Meenemen pak Optimel: Ontslag op staande voet!’.
Naast strikte handhaving van huisregels is de formulering van de regels en de van toepassing zijnde sancties van cruciaal belang, zo bleek onlangs in een zaak die werd voorgelegd aan de kantonrechter te Maastricht.

Wat was er in deze arbeidssituatie aan de hand?
Werkneemster werkzaam als winkelmedewerker bij Action had onder werktijd chips genuttigd uit een (gescheurde) zak die toebehoorde aan het winkelassortiment van werkgever. Action heeft daarop werkneemster op staande voet ontslagen op grond van diefstal/verduistering in dienstbetrekking. In haar huisregels, verwoord in de personeelswijzer, heeft Action vastgelegd (kort weergegeven) dat bij diefstal/verduistering ontslag op staande voet zal volgen. Daarnaast heeft Action in een handboek personeel en een handboek winkelbeheer de procedure neergelegd hoe te handelen bij breukartikelen, in casu de kapotte zak chips.

De rechter bepaalde in deze dat ondanks gebleken schending door werkneemster van één van haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst – de huisregels waren geïncorporeerd -  en in weerwil van het belang van Action bij strikte handhaving van haar huisregels (zero tolerance beleid), is in dit geval een ontslag op staande voet niet te rechtvaardigen.

Wat wij in deze uitspraak wat betreft de huisregels van belang achten is dat de rechter van mening is dat uit de personeelswijzer niet kan worden afgeleid dat het nuttigen van etenswaren als zodanig onder de noemer fraude/diefstal valt.  De huisregels zijn op dit punt van het nuttigen van (voor de verkoop bedoelde) etenswaren gebrekkig, dan wel gaan te weinig specifiek in op het onderwerp.

Kritische blik op huisregels
Het belang van Action voor een zero tolerance beleid wordt op zich wel door de rechter gezien, echter dient een werkgever dan wel in haar huisregels expliciet te beschrijven wanneer een ontslag op staande voet aan de orde zal zijn. Dit was in casu niet, althans onvoldoende specifiek aan de orde.

Mogen wij u eens vragen: "Wanneer heeft u voor het laatst kritisch naar uw huisregels gekeken?"
Passen de opgestelde huisregels nog wel bij de werkwijze en het beleid dat u (tegenwoordig) hanteert?
Ons advies: neemt u daar bewust even de tijd voor. De tijd/investering die dit van u vraagt – zo is onze ervaring – zal zich terugbetalen. Heeft u vragen of advies nodig, of wilt u een kritische blik van ons? Graag staan wij u terzijde!

 

Bekijk het nieuwsoverzicht