Een positief getuigschrift bij de rechter afdwingen, kan dat?


Foto bij Een positief getuigschrift bij de rechter afdwingen, kan dat?

Het getuigschrift, ik hoor u denken 'dat is toch niet meer van deze tijd?!' maar recent heeft de kantonrechter van Rechtbank Limburg zich uitgelaten over het verzoek van een werkneemster tot afgifte van een positief geformuleerd getuigschrift.

In deze procedure verzoekt werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen aan de zijde van werkneemster en subsidiair wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Werkneemster vordert daarop onder meer afgifte van een positief geformuleerd getuigschrift onder verbeurte van een dwangsom.

Getuigschrift
De kantonrechter overweegt dat een werkgever op grond van artikel 7:656 BW verplicht is bij het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer op diens verzoek een getuigschrift uit te reiken. Dit getuigschrift dient in ieder geval te vermelden:

  • de aard van de verrichte arbeid;
  • de arbeidsduur per dag of week;
  • en de begindatum en de einddatum van het dienstverband.

Slechts indien de werknemer hierom verzoekt, moet de werkgever eveneens in het getuigschrift opnemen:

  • een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;
  • een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
  • en indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe.

Indien de werknemer toestemming geeft om een passage omtrent zijn functioneren in het getuigschrift op te nemen, is het vervolgens aan de werkgever om hieraan zijn eigen invulling te geven. Voor de werknemer is het niet mogelijk af te dwingen dat de werkgever een positief getuigschrift afgeeft.
De kantonrechter veroordeelt de werkgever dan ook enkel tot afgifte van een getuigschrift (binnen 10 dagen onder verbeurte van een dwangsom).

Referenties
Wellicht wel meer van deze tijd zijn referenties. Werkgever heeft in deze procedure uitdrukkelijk aangegeven niet bereid te zijn tot afgifte van een positief getuigschrift en ook niet tot het geven van positieve referenties. De kantonrechter laat daarop ten aanzien van de referenties weten dat voor afgifte van positieve referenties geen grondslag in de wet bestaat, zodat deze vordering eveneens zal worden afgewezen.

Heeft u vragen over het getuigschrift of de afgifte van referenties? Neemt u vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder.
 

Bekijk het nieuwsoverzicht