Afbeelding wit over header

HR Beleid


Voor het opzetten en uitvoeren van een goed en gedegen Human Resource beleid (HR Beleid), is het van belang om de arbeidsrechtelijke aspecten goed te implementeren. Wat zijn specifiek de gevolgen van het arbeidsrecht voor uw onderneming? Denkt u ook aan de verplichtingen voortvloeiend uit de eventueel voor uw onderneming van toepassing zijnde cao? En wat betekenen deze twee gezamenlijk nu voor uw onderneming en daarmee voor uw HR Beleid?

Zuiver Arbeidsrecht is in staat om samen met u een inventarisatie en implementatie te maken, met als resultaat een zuiver HR Beleid.

Van belang is dus een helder en zuiver HR Beleid te voeren. Uiteraard zeer belangrijk voor u als werkgever, maar zeker ook voor uw werknemers. Een gedegen en concreet beleid betekent voor uw werknemers duidelijkheid en daarmee rust. Dat laatste is uiteraard direct weer voor u van belang! Immers uw werknemers moeten zich bezighouden met het werk waar ze voor zijn aangenomen en niet met randzaken die enkel kostbare tijd en energie kosten.

Specifieke aandacht in uw HR-beleid verdient het functionerings- en beoordelingsgesprek, alsmede de veel gehoorde kreet: “dossieropbouw”.  Als werkgever wilt u niets liever dan goed functionerende werknemers, echter de praktijk laat zien dat dit wel uw (wellicht continue) zorg en aandacht verdient. Uw werknemers dienen in meer of mindere mate gecoacht en gestuurd te worden. Zaak is om dit in het betreffende personeelsdossier goed vast te leggen. Uiteraard is het primaire doel een optimaal functionerende werknemer te hebben, doch zorgt gedegen vastlegging ook voor de eerder genoemde “dossieropbouw”.

Beide situaties leveren u op de lange termijn geld op, hetgeen u als ondernemer natuurlijk wenst. Immers u heeft of een goed functionerende werknemer, of u kunt afscheid nemen van de betreffende werknemer zonder hoge kosten nu u beschikt over een gedegen onderbouwing (“dossieropbouw”).

Zuiver Arbeidsrecht is in deze uw sparringpartner, uw adviseur en indien noodzakelijk uw belangenbehartiger. In welke hoedanigheid dan ook, wij staan u graag terzijde!