Aanpassingen NOW 2.0


Foto bij Aanpassingen NOW 2.0

Woensdag 20 mei jl. heeft het kabinet de verlenging van het noodpakket gepresenteerd, waarover wij reeds schrijven in het item NOW 2.0.
Sinds deze presentatie heeft het kabinet nader overlegd met de sociale partners over het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis en de verlenging van het pakket. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat vandaag - 28 mei 2020 - opnieuw de kamer is geïnformeerd over onder meer de NOW-regeling 2.0 en de wijzigen zoals deze met de sociale partners zijn besproken.

Wat betreft de NOW-regeling zien we het volgende gewijzigd ten op zichte van 20 mei jl.:

  • verlenging van de loonkostenperiode tot 1 oktober 2020 (inhoudende 4 maanden in plaats van 3 maanden);
  • bij ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Voor de andere wijzigingen in het Noodpakket 2.0 verwijzen naar de inhoud van de Kamerbrief.

Heeft u aanvullende vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
 

Bekijk het nieuwsoverzicht