Waar gaan we 'NOW' heen?


Foto bij Waar gaan we 'NOW' heen?

De gevolgen van COVID-19 zijn groot! In positieve zin zien we dat bij ondernemingen de vraag naar producten en/of diensten enorm zijn toegenomen en dat de vraag om personeel groot is. Echter, bij veel bedrijven zien we dat COVID-19 grote negatieve impact heeft op bedrijfsvoering, omzet en (groei)kansen. Bij deze bedrijven gaat het niet over hoe krijgen we nieuw personeel, maar moeten zware en harde beslissingen genomen worden over het personeelsbestand. Afscheid nemen van personeel is daar helaas in de afgelopen maanden onderwerp van gesprek geweest.

Ook in Den Haag is men drukdoende om de BV Nederand zo goed en zo kwaad als het gaat in leven te houden. We kijken inmiddels terug op de NOW 1.0 en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in één van haar niewsberichten laten weten dat in de eerste drie maanden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ruim 2,6 miljoen werknemers zijn bereikt. Ruim 148.000 bedrijven hebben de NOW 1.0 aangevraagd. Bijna 9.000 aanvragen zijn afgewezen, vooral omdat de loonsom in januari en november nul euro was, of omdat er in die maanden geen loonsom beschikbaar was. Het ministerie geeft aan dat Vooral bedrijven in de detailhandel, horeca en catering en overige commerciële dienstverlening aanvragen hebben ingediend voor de NOW. In totaal is er voor 9,9 miljard euro aan subsidie aangevraagd, hetgeen volgens het ministerie overeenkomst met de eerdere ramingen.

De NOW 2.0 staat nog open voor aanvragen tot en met 31 augustus 2020. Via de site van UWV kan deze aanvraag ingediend worden. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden. Elke werkgever kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of hij de NOW 1.0 heeft aangevraagd. Blijkens de eerste berichtgeving is er fors minder gebruik gemaakt van deze NOW 2.0. 

Op 26 augustus 2020 koppen verschillende kranten dat de coalitie dicht bij een akkoord zou zijn over een nieuw steunpakket voor ondernemers. 
NOS: Coalitie dicht bij akkoord over nieuw steunpakket AD: Nieuw steunpakket afgezwakt, loopt door tot in 2021

Op het moment dat Minister Koolmees de plannen voor de 'NOW 3.0' of wellicht een ander steunpakket voor werkend Nederland definitief heeft, laten we dat uiteraard weten. Mocht u verder op de hoogte gebracht willen worden van de actualiteiten dan bieden we u graag de mogelijkheid om deel te nemen aan de gratis Online Kennissesie die gepland staat op 24 september aanstaande.
Aanmelden kan eenvoudige via deze site!

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Graag adviseren wij u nader!

Bekijk het nieuwsoverzicht