STAP-budget: update


Foto bij STAP-budget: update

Het STAP-budget brachten we in maart 2022 onder uw aandacht en eind november gaf het Minsiterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op haar site een update:

'Sinds maart dit jaar kunnen mensen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor STAP-budget. Via STAP kunnen zij jaarlijks gebruik maken van  € 1.000 voor arbeidsmarktgerichte scholing.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de regeling erg populair is. Inmiddels hebben ruim 200.000 mensen budget toegekend gekregen. Daarbij is er een goede spreiding van leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en contract/werkvorm. Het doel van het STAP-budget om een brede groep te bereiken, is tot nu toe goed gelukt. Ook biedt het scholingsregister STAP een ruim aanbod van 1.100 opleiders met 112.000 verschillende scholingsactiviteiten.'

Minister Van Gennip spreekt over een lerende regeling als het om STAP gaat. Geconstateerd is dat er nog wel enkele leerpunten zijn en onderdelen voor verbetering vatbaar zijn. De keurmerken die opleiders toelaten (NRTO en CEDEO) gaan sraks strenger controleren of opleidingen van deze opleiders wel voldoen aan de eisen van STAP en om te voorkomen dat STAP als ongepast verdienmodel wordt gebruikt, wordt het aantal toekenningen per opleiding vanaf 2023 gelimiteerd.
Daarnaast werkt het kabinet aan een aanpassing van het proces voor het aanvragen van STAP-budget. Het is de bedoeling dat mensen straks altijd, en op een moment dat het hen schikt, een aanvraag kunnen doen.
Minister Van Gennip wil ook het scholingsaanbod van STAP uitbreiden en gerichter inzetten voor maatschappelijk cruciale beroepen en sectoren. Het doel is, zo we kunnen lezen in het nieuwsbericht, om - met behoud van de keuzevrijheid binnen STAP - mensen te stimuleren om scholing te kiezen voor die maatschappelijk cruciale sectoren zoals zorg, onderwijs, ICT en techniek.

Scholing blijft een belangrijk aandachtspunt in de arbeidsrelatie. Als er mogelijkheden zijn om scholing door middel van een subsidie of budget te financieren, dan brengen wij u daar uiteraard graag van op de hoogte. Doet u er uw voordeel mee!

Bekijk het nieuwsoverzicht