Update: AOW'er en loondoorbetaling bij ziekte


Foto bij Update: AOW'er en loondoorbetaling bij ziekte

Op 14 april 2021 informeerden wij u over de loondoorbetaling bij ziekte van de AOW-werknemer. Op dat moment was duidelijk dat de termijn van loondoorbetaling niet per 1 april 2021 van 13 weken naar 6 weken zou gaan. Inmiddels kunnen wij u een update geven.

Vanaf 1 juli 2023 hoeft u het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemer nog maar 6 (zes) weken door te betalen. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte en het recht op een ZW-uitkering.

Loondoorbetalingsperiode
In 2016 werd de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. Hieruit volgde onder andere dat werkgevers het loon van een arbeidsongeschikte AOW’er voortaan ‘slechts’ 6 weken moesten doorbetalen, in plaats van de reguliere 104 weken. Uit vrees dat de AOW’ers anderen op de arbeidsmarkt zouden verdringen, bepaalde een overgangsrecht dat de termijn voorlopig 13 weken zou blijven. Op 24 mei jl. is in de Staatscourant gepubliceerd dat deze verlenging tot 13 weken (het overgangsrecht) eindigt per 1 juli 2023 en de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 6 weken in gaat. De termijn van 13 weken blijft wel van toepassing op de AOW-werknemers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn en nog geen herstelperiode hebben gehad van 4 weken.

Soepelere re-integratieverplichtingen voor AOW’er
De termijn van 6 weken – of die van 13 weken voor de AOW-werknemers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn – geldt ook voor de re-integratieverplichtingen. Voor een arbeidsongeschikte AOW-werknemer gelden soepelere re-integratieverplichtingen: een werkgever hoeft zich alleen te concentreren op de re-integratie van de werknemer in de eigen organisatie, dus niet (ook) bij een andere werkgever. Ook hoeft hij met de werknemer geen plan van aanpak op te stellen.

Opzegverbod
Het opzegverbod is gelijk aan de periode van 6 weken (of 13) wat dus inhoudt dat een werkgever de arbeidsongeschikte AOW-werknemer al na 6 (of 13) weken kan ontslaan. Eindigt het contract van de arbeidsongeschikte AOW-werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode, dan heeft hij/zij recht op een ZW-uitkering, welke dan dus per 1 juli 2023 ook maximaal 6 weken zal bedragen.

Bekijk het nieuwsoverzicht