Het betaalde ouderschapsverlof in de praktijk.


Foto bij Het betaalde ouderschapsverlof in de praktijk.

Per 2 augustus 2022 kennen we in Nederland ouderschapsverlof gedurende 9 weken waarbij de betreffende werknemer ‘betaald’ krijgt door middel van een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van zijn/haar dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat de werknemer deze 9 weken ouderschapsverlof wel opneemt in het eerste levensjaar van het kind. Ouders krijgen zo meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. We schreven hier al eerder over, zie nieuwsbericht 'Update Betaald Ouderschapsverlof augustus 2022'

Onlangs stond er een artikel in de Tubantia over dit betaalde ouderschapsverlof.
In dit artikel lezen we dat van de aanvragers een derde vader en twee derde moeder is. Bij moeders komen deze negen weken bovenop de zestien weken zwangerschaps-/bevallingsverlof. Volgens het UWV, dat de regeling uitvoert, heeft het verlengde ouderschapsverlof tot dusver ruim 400 miljoen euro gekost. Hoeveel vaders en moeders gebruikmaken van de betaalde ouderschapsverlofregeling is lastig te berekenen. Per jaar worden zo’n 170.000 kinderen geboren, dat zijn dus 340.000 ouders, maar de regeling stond bij de start ook open voor ouders van baby’s die nog geen 1 jaar oud waren. Blijkens door het Parool bij het UWV opgevraagde gegevens zou in het eerste jaar ruim 124.000 ouders gebruik hebben gemaakt van deze nieuwe regeling.

In de praktijk wordt er dus (goed) gebruik gemaakt van deze verlofvorm. Belangrijk om te weten dat werkgevers bij het UWV een aanvraag kunnen indienen voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit kan overigens pas nadat het verlof is opgenomen. Als werkgever mag je de uitkering aanvullen, tot bijvoorbeeld 100% van het loon maar dit is geen verplichting. De werknemer bouw over het betaalde deel van het ouderschapsverlof verlofuren op, over het onbetaalde deel niet. Dit geldt in ieder geval voor de wettelijke uren en over de bovenwettelijke uren mogen andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

Heeft u vragen over het (betaalde) ouderschapsverlof of één van de andere verlofvormen die we in het arbeidsrecht kennen? Neem gerust contact met ons op, graag adviseren wij!

Bekijk het nieuwsoverzicht