Update Betaald Ouderschapsverlof augustus 2022


Foto bij Update Betaald Ouderschapsverlof augustus 2022

In oktober 2021 werd duidelijk dat we in Nederland een wijziging krijgen in het ouderschapsverlof, namelijk van volledig ontbetaald (wettelijk) naar deels betaald. In het nieuwsitem 'Akkoord: Betaald ouderschapsverlof per aug 22' hebben we daar reeds het één en ander over geschreven.

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen en heeft de huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip op 8 maart jl. een voorstel gestuurd aan de Eerste en Tweede kamer betreffende de ophoging van de uitkering tijdens ouderschapsverlof van 50% naar 70%. Gedurende een periode van circa 5 weken wordt het besluit voorgehangen in beide Kamers. Wanneer deze periode ongebruikt verstrijkt kan het besluit in werking treden. De verhoging van het betaald ouderschapsverlof past in de brede agenda van het kabinet om de combinatie van arbeid en zorg aantrekkelijker te maken en om te werken aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.

Indien het besluit in werking treedt krijgen ouders krijgen per augustus 2022 gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken ouderschapsverlof wel opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Ouders krijgen zo meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Heeft u nog meer vragen over welke regelingen en/of mogelijkheden er zijn als het gaat om de zorgverdeling bij het krijgen van een kindje, kijk dan ook eens op nieuwsitem 'Min SZW: zorgverdeling kindje'

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het nieuwsoverzicht