Twee blauwe vinkje = ontvangen


Foto bij Twee blauwe vinkje = ontvangen

Het aanzeggen in een arbeidsrelatie voor bepaalde tijd is inmiddels al aardig ingebed in de HR-praktijk. Dat neemt niet weg dat er nog steeds wel eens aanzeggingen worden vergeten, te laat worden gedaan of dat er een discussie ontstaat over of de aanzegging überhaupt wel schriftelijk heeft plaatsgevonden. Zo ook in het dossier dat in september 2019 werd voorgelegd aan de Voorzieningenrechter te Rotterdam.

Wat was er in deze casus aan de hand:
Werkneemster is op 1 juni 2017 voor de duur van 6 maanden in dienst getreden bij de eenmanszaak van de werkgever. Werkneemster is aansluitend voor deze werkgever blijven werken. De werkgever stelt dat de arbeidsovereenkomst eenmalig met zes maanden is verlengd, tot en met 31 mei 2018, en vervolgens van rechtswege is geëindigd. Ruim een maand voor 31 mei 2018 zou hij aan de werkneemster per brief, e-mail en WhatsApp hebben laten weten dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zou worden. De werkneemster betwist in de procedure deze berichten ontvangen te hebben. Vanaf 1 mei 2018 heeft de werkneemster gewerkt bij een vennootschap waarvan de werkgever directeur is. Op 27 mei 2019 heeft de werkneemster zich ziek gemeld. In deze kort gedingprocedure maakt zij aanspraak op doorbetaling van loon tijdens ziekte nu zij zich op 27 mei 2019 ziek heeft gemeld.

Oordeel voorzieningenrechter
De kantonrechter overweegt dat partijen ter zitting de ‘live’ WhatsApp-correspondentie op hun telefoon hebben getoond. Op de telefoon van werkgever was te zien dat hij op 30 april 2018 om 19:17 uur een bericht heeft gestuurd naar werkneemster met de aanzegging van het einde van de arbeidsovereenkomst. Het WhatsApp-bericht toont twee blauwe vinkjes die erop wijzen dat werkneemster het bericht heeft geopend. Werkneemster heeft geen ontvangen berichten tussen 30 april en 3 mei 2018. De werkgever heeft ook zijn e-mailaccount getoond met daarin de door hem verzonden e-mail. Werkneemster heeft laten zien dat zij in de betrokken periode geen e-mail van werkgever gekregen heeft. De kantonrechter merkt op dat inkomende WhatsApp- en e-mailberichten vrij eenvoudig gewist kunnen worden. Het invoegen in een lopend WhatsApp-gesprek van berichten die nooit daadwerkelijk verstuurd zijn, vereist echter een hoge mate van computerkennis. Datzelfde geldt voor het toevoegen van fictief verzonden e-mailberichten in de map verzonden berichten van een e-mailaccount. De kantonrechter acht het dan ook voldoende aannemelijk dat werkgever de berichten daadwerkelijk aan werkneemster heeft gestuurd en dat zij deze ontvangen heeft. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de arbeidsovereenkomst per 31 mei 2018 is geëindigd.

Ontvangsttheorie
In deze uitspraak staat de ontvangsttheorie (van de schriftelijke aanzegging) centraal. Ingevolge de ontvangsttheorie hebben mededelingen met rechtsgevolg pas werking indien zij de wederpartij hebben bereikt, dan wel indien het niet-bereiken van de wederpartij aan de wederpartij zelf te wijten is of in diens risicosfeer ligt (art. 3:37 lid 3 BW, zie ook het nieuwsitem: Aanzeggen per email, volstaat dit? ). Indien de mededeling is vervat in een schriftelijke verklaring geldt als uitgangspunt dat de verzender moet bewijzen dat de geadresseerde deze verklaring heeft ontvangen (HR 14 juni 2013, NJ 2013/391).
In deze casus heeft de werkgever als verzender dus volgens de voorzieningenrechter bewezen dat werkneemster de schriftelijke aanzegging heeft ontvangen; de twee blauwe vinkjes laten dit zien.

Heeft u vragen over de aanzegging of anderszins over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? 
Neemt u dan gerust contact met ons op.

Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om deel te nemen aan de Masterclass Ontslagrecht anno 2020 die we op 31 januari 2020 gaan geven. In deze Masterclass staan we ook stil bij de aanzegging en gaan we dieper in op veelvoud aan facetten binnen het (veranderde) ontslagrecht.

 

Bekijk het nieuwsoverzicht